Katinka Soemers Therapie en Coaching

Groepstherapie

Katinka Soemers groepstherapie gezinstherapie Alkmaar

Angst voor verlies en angst voor verbinding

Veel mensen kennen de angst om de mensen waar ze van houden te verliezen en of de angst om zich aan anderen te hechten. Deze angsten en de hier uit voortvloeiende gedragspatronen hebben invloed op alle leefgebieden en kunnen als zeer belemmerend ervaren worden. Voorbeelden van belemmerende gedragspatronen zijn:

  • Niet voor je zelf op durven komen, met als gevolg dat je je niet gezien en of gewaardeerd voelt.
  • Moeite met vertrouwen van anderen met als gevolg bijvoorbeeld vervelende situaties op werk gebied zoals conflicten met collega’s of leidinggevenden.
  • Familie problemen.
  • Verkeerde partner keuzes, steeds mislukkende relaties.
  • Te veel alcohol of andere middelen gebruiken, waardoor je emotioneel instabieler, somber en angstiger wordt. –
  • Eigenlijk wel weten wat je anders zou moeten doen, maar er niet toe komen en daar boos over worden. –
  • Piekeren.

Het gevolg van deze gedragspatronen is dat je jezelf steeds waardelozer gaat vinden waardoor het belemmerende gedrag versterkt wordt. Je raakt gevangen in een negatieve spiraal. Angst voor verlies en angst voor verbinding vinden hun oorsprong in de voorgeschiedenis. Hiervan is men zich meestal niet bewust waardoor de angst niet wordt begrepen en als frustrerend wordt ervaren. De autonomie groep richt zich op het begrijpen van de angst en zijn oorsprong en op de gevolgen hiervan op het gedrag. Door te snappen wat ooit de functie was van je angst en door te leren onderscheid te maken tussen heden en verleden ontstaat de mogelijkheid om de oude angst los te laten. Er ontstaat ruimte om nieuwe, constructieve gedragspatronen te ontwikkelen. Het zelfbewustzijn groeit, de autonomie versterkt.

Praktische informatie

De groep wordt gevormd door maximaal 12 deelneemsters, duur van de groep en frequentie van de bijeenkomsten: 12 wekelijkse bijeenkomsten van 4 uur, op de dinsdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur.
De groepstherapie wordt aangeboden in samenwerking met Psychotherapie van der Laan.

Groepstherapie-alkmaar-soemers

Informatie of Inschrijven

Individuele Therapie
Relatietherapie
Groepstherapie
Seksuele Problemen