Katinka Soemers Therapie en Coaching

Individuele Therapie

Dokter Smarkala Rotterdam Regulier arts alternatief arts

Leren begrijpen van je klachten

Psychische klachten variëren van mens tot mens, je kunt denken aan somberheid, weinig energie hebben, te veel alcohol gebruiken of steeds tegen de zelfde gedragspatronen aanlopen, wel willen veranderen maar niet kunnen, burnout en angstig zijn enzovoorts. Een individuele behandeling bij psychische klachten is ten eerste gericht op leren begrijpen van de klachten.

We zullen samen zoeken naar antwoorden op o.a. de volgende vragen: Wanneer zijn jouw klachten ontstaan? Op welke momenten zijn je klachten het meest aanwezig? Welke belangrijke anderen in je omgeving kennen je klachten en spelen hierin een rol, zowel positief als negatief? Welke invloed hebben je klachten op je lichamelijke gezondheid, je conditie en je leefstijl? Of omgekeerd, hoe speelt je leefstijl een rol in je klachten? Als we je klachten beter begrijpen kunnen we samen werken aan verbetering.

Soms wortelen klachten van mensen in eerdere pijnlijke ervaringen in het leven. Als we dat ontdekken kunnen we door middel van trauma behandeling deze pijnlijke ervaringen verwerken waardoor er ruimte komt voor verandering. Een individuele behandeling bestaat uit een combinatie van inzichtgevende en steunende interventies. Naast reguliere gesprekstechnieken zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en EMDR, kunnen ook systemische interventies of lichaamsgerichte-en creatieve therapie vormen een onderdeel zijn van de behandeling.

Informatie of Inschrijven

Individuele Therapie
Relatietherapie
Groepstherapie
Seksuele Problemen