Katinka Soemers Therapie en Coaching

Relatietherapie

Katinka Soemers groepstherapie gezinstherapie Alkmaar

Partner relatie therapie

In de beste relaties komen relatieproblemen voor. Iedereen kent de discussies over geld, huishoudelijke taken, het opvoeden van kinderen of over een verschil in seksueel verlangen. Vaak komen mensen er samen uit of met behulp van vrienden of familie. Soms lukt dat niet. In dat geval kan relatietherapie soelaas bieden
Tijdens relatietherapie wordt duidelijk waar het relatieprobleem eigenlijk over gaat en leren mensen op een andere manier naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten. De eigen voorgeschiedenis, de onuitgesproken verwachtingen van elkaar en de mogelijk verkeerd geïnterpreteerde bedoelingen worden helder. Dit geeft ruimte tot verzachting en verandering van de omgang met elkaar. Het primaire doel van relatietherapie is de relatie te verbeteren waardoor partners samen door kunnen. Echter, ook als partners niet samen door willen maar wel een goed “Na-huwelijk” willen, bijvoorbeeld omdat er gezamenlijke kinderen zijn, kan relatie therapie ingezet worden. In dat geval is de therapie erop gericht de rouw over het mislukken van de relatie te verwerken, oude pijn op te ruimen en een “gescheiden toekomst in verbinding ” mogelijk te maken.

Gezinstherapie

Gezinstherapie richt zich op verbetering van de relatie tussen gezins- en familieleden. Vaak ontstaan problemen tussen ouders en kinderen in overgangsfases, bijvoorbeeld in de fase na een geboorte, van baby naar peuter/kleuter tijd, in de puberteit of in de periode dat het kind uit huis gaat. Aan deze problemen liggen meestal autonomie problemen ten grondslag. Autonomie problemen ontstaan in onze voorgeschiedenis en hebben invloed op de mate waarin wij als mensen in staat zijn om te gaan met grote veranderingen in ons leven.
Tijdens gezins- of relatie therapie tussen ouders en kinderen of tussen broers en zussen wordt aandacht besteed aan de versterking van de ‘autonomie in verbinding’, door het vergroten van begrip en respect voor elkaars standpunten, overtuigingen en keuzes.
In vijf gesprekken wordt vaak al een wereld van verschil bereikt.

Vul het contactformulier in om je aan te melden

Informatie of Inschrijven

Individuele Therapie
Relatietherapie
Groepstherapie
Seksuele Problemen